Atolón Kauehi en el archipiélago Tuamotu de la Polinesia Francesa (© WaterFrame/Alamy)(Bing España)
Images are copyright to their respective owners.