Torre Jiaxiu bajo la luna llena, Guiyang, provincia de Guizhou, China (© Wang Yukun/Getty Images)(Bing España)
Images are copyright to their respective owners.